Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1112017-03-28Uchwała XX/172/2017w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KruklankachObowiązujący
1122017-03-24Zarządzenie 18/2017w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016r.Obowiązujący
1132017-03-24Zarządzenie 17/2017w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnegoObowiązujący
1142017-03-15Zarządzenie 16/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
1152017-03-06Zarządzenie 15/2017w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Obowiązujący
1162017-02-21Zarządzenie 14/2017w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznegoObowiązujący
1172017-02-21Zarządzenie 13/2017w sprawie udzielenia pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnychObowiązujący
1182017-02-21Zarządzenie 12/2017w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do oceny umiejętności praktycznego i teoretycznego stosowania wiedzy zdobytej podczas służby przygotowawczej, przez kandydata zatrudnionego w Urzędzie GminyObowiązujący
1192017-02-14Uchwała XIX/171/2017w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017-2021Obowiązujący
1202017-02-14Uchwała XIX/170/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
Strona 12 z 93