Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
1012017-03-28Uchwała XX/182/2017w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017-2029Obowiązujący
1022017-03-28Uchwała XX/181/2017w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017r.Obowiązujący
1032017-03-28Uchwała XX/180/2017w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
1042017-03-28Uchwała XX/179/2017w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruklanki w 2017roku"Obowiązujący
1052017-03-28Uchwała XX/178/2017w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KruklankiObowiązujący
1062017-03-28Uchwała XX/177/2017w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kruklanki jest organem prowadzącymObowiązujący
1072017-03-28Uchwała XX/176/2017w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnegoObowiązujący
1082017-03-28Uchwała XX/175/2017w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, odnoszącego się do powierzenia Gminie Kruklanki prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennychObowiązujący
1092017-03-28Uchwała XX/174/2017w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowejObowiązujący
1102017-03-28Uchwała XX/173/2017w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionychObowiązujący
Strona 11 z 93