Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912012-02-22Uchwała XII/80/2012w sprawie: Utworzenia użytku ekologicznego „Ostoja bioróżnorodności w Puszczy Boreckiej” Obowiązujący
922012-02-22Uchwała XII/81/2012w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru deklaracji na podatek rolny, wzoru deklaracji na podatek leśny Obowiązujący
932012-02-22Uchwała XII/82/2012w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.Obowiązujący
942012-02-22Uchwała XII/83/2012w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2012-2021.Obowiązujący
952012-02-02Zarządzenie 7/2012w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoObowiązujący
962012-02-02Zarządzenie 8/2012w sprawie powołania Zespołu OpiniodawczegoObowiązujący
972012-03-07Zarządzenie 9/2012w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetarguObowiązujący
982011-12-16Zarządzenie 61/2011w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruklankach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzjiObowiązujący
992011-09-19Zarządzenie 47/2011w sprawie powołania składu obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.Obowiązujący
1002011-12-01Zarządzenie 60/2011w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy KruklankiObowiązujący
Strona 10 z 93