Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912012-02-22Uchwała XII/78/2012w sprawie wyrażenia zgody na pozyskanie pędów z drzew pomikowychObowiązujący
922012-02-22Uchwała XII/76/2012w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruklanki w 2012 roku”Obowiązujący
932012-02-22Uchwała XII/75/2012w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.Obowiązujący
942012-02-22Uchwała XII/83/2012w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2012-2021.Obowiązujący
952012-02-22Uchwała XII/74/2012w sprawie zmiany "Planu Odnowy Miejscowości Boćwinka na lata 2009-2015"Obowiązujący
962012-02-22Uchwała XII/73/2012w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny.Obowiązujący
972012-03-07Zarządzenie 9/2012w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetarguObowiązujący
982012-03-19Zarządzenie 11/2012w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej.Obowiązujący
992012-03-19Zarządzenie 10/2012w sprawie wyznaczenia pracowników urzędu do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracownikówObowiązujący
1002012-03-23Zarządzenie 12/2012w sprawie powołania imiennej obsady stałego dyżuruObowiązujący
Strona 10 z 96