Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
912017-08-18Zarządzenie 43/2017w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017r.Obowiązujący
922017-08-11Zarządzenie 42/2017w sprawie powołania komisji egzaminacyjnejObowiązujący
932017-08-08Zarządzenie 41/2017w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu nieograniczonym Obowiązujący
942017-08-08Zarządzenie 40/2017w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoObowiązujący
952017-08-07Zarządzenie 39/2017w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w KruklankachObowiązujący
962017-07-26Uchwała XXII/199/2017w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiejObowiązujący
972017-07-26Uchwała XXII/198/2017w sprawie sprzedaży nieruchomościObowiązujący
982017-07-26Uchwała XXII/197/2017w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruklanki na lata 2017-2029Obowiązujący
992017-07-18Zarządzenie 38/2017w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w KruklankachObowiązujący
1002017-07-18Zarządzenie 37/2017w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w I przetargu nieograniczonym.Obowiązujący
Strona 10 z 96