Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12015-12-07Uchwała X/78/2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychNieobowiązujący
22016-02-09Uchwała XII/88/2016w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KruklankachNieobowiązujący
32015-11-20Uchwała IX/72/2015w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu, trybu oraz organów i osób uprawnionych do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kruklanki lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej.Nieobowiązujący
42015-11-20Uchwała IX/77/2015w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.Nieobowiązujący
52015-12-07Uchwała X/79/2015w sprawie opłat lokalnychNieobowiązujący
62015-12-07Uchwała X/80/2015w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościNieobowiązujący
72012-03-29Uchwała XIII/87/2012w sprawie wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Kruklanki.Nieobowiązujący
82015-09-10Uchwała VIII/54/2015w sprawie zasad i trybu umarzania należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych. Nieobowiązujący
92016-06-28Uchwała XV/118/2016w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeńNieobowiązujący
102016-06-28Uchwała XV/116/2016w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzaniaNieobowiązujący
Strona 1 z 96